© Liliane Limpens Insight View 12 augustus 2016

 

Handelsmissies en vrouwen

   
     
 

De Ministeries EZ en BZ ondernemen een hernieuwde poging om de deelname van vrouwelijke ondernemers aan handels-

 
 

missies te bevorderen. Nog geen 10% van de deelnemers en maar 25% van de internationaal actieve ondernemers is vrouw.

 
     
  Liliane  
 

"Het is, zo zie ik, niet een huiver voor export onder vrouwelijke ondernemers, zoals wel wordt

 
  gesuggereerd. Zakenvrouwen deinzen heus niet terug voor expansie buiten lands- of continentale  
  grenzen. Vrouwen hebben heel dikwijls dienstverlenende bedrijven opgericht, misschien wel zo’n  
  95% van hen. Het internationaal vestigen daarvan wijzigt het organisatiemodel, het vergt intense  
  investeringen, de overwinning van taal- en cultuurbarrières. Bovendien moet het uitvoeringsconcept  
  met onder meer buitenlands personeel - maar net aansluiten bij het DNA van de ondernemer.  
  Bedrijven die gestoeld zijn op concrete 3D producten zoals bij zakenmannen vaak het geval is  
  kennen substantieel minder obstakels in de internationale | mondiale expansie.  
     
 

Deelname van zakenvrouwen aan handelsmissies zou gestimuleerd kunnen worden door hen te

 
  prikkelen om meer aandacht te geven aan de bedrijfsmatige ontwikkeling van concrete [innovatieve]  
  3D producten. Zo ontstaat vanzelf nieuwe ruimte voor mannen met een hang naar dienstverlening."  
     
 

Interviews met Liliane NOS Journaal | VNO-NCW

 
 

Home

Base of All

Leven Liefde

Corona

Dieren

Labour

Aarde

Buitenaards

Wise

Psychologie

Bewegen

Lachen

Female

Contact