©  Contact Liliane Limpens

Liliane Limpens insight view 12 augustus 2016

NOS Journaal

05 augustus 2017 Update
   
 

Handelsmissies en vrouwen

 
Hoe kunnen vrouwelijke ondernemers gestimuleerd worden om méér te gaan exporteren?  
In 2016 onderneemt het Ministerie van Economische Zaken een hernieuwde poging om de deelname van vrouwelijke ondernemers aan handelsmissies te bevorderen.  
Minister Ploumen ditmaal met een korting op de missie-inschrijvingen, ná de unieke female handelsmissies van EZ-minister | vice-premier Jorritsma [Berlijn 2001] en EZ-stas Van Gennip [Londen 2004].  
   
Anno 2016 ondernemen vrouwen nog steeds relatief minder internationaal dan mannen en nemen ook minder deel aan handelsmissies.  
Nog geen 10% van de deelnemers aan handelsmissies is vrouw.  En maar 25% van de internationaal actieve ondernemers is vrouw.  
En dat terwijl een derde van alle Nederlandse ondernemers vrouw is. Tot 8 maart 2017 kunnen vrouwen deelnemen aan missies met een korting van 50%.  
   
Het is, zo zie ik, niet een huiver voor export onder vrouwelijke ondernemers, zoals wel wordt gesuggereerd.  
Zakenvrouwen deinzen heus niet terug voor expansie buiten lands- of continentale grenzen.  
   

Vrouwen hebben heel dikwijls dienstverlenende bedrijven opgericht, misschien wel zo’n 95% van hen.

 

Het internationaal vestigen daarvan wijzigt het organisatiemodel, het vergt intense investeringen, de overwinning van taal- en cultuurbarrières.

 

Bovendien moet het uitvoeringsconcept – met onder meer buitenlands personeel - maar net aansluiten bij het DNA van de ondernemer.

 

Bedrijven die gestoeld zijn op concrete producten – zoals bij zakenmannen vaak het geval is – kennen substantieel minder obstakels in de internationale | mondiale expansie.

 
   

De ministeries van Buitenlandse Zaken* en Economische Zaken zouden de deelname van vrouwelijke ondernemers aan handelsmissies met succes

 

kunnen stimuleren door vrouwen te prikkelen om meer aandacht te geven aan de bedrijfsmatige ontwikkeling van concrete [innovatieve] producten.

 

En zo ontstaat vanzelf nieuwe ruimte voor mannelijke ondernemers met een hang naar dienstverlening, ook dat is toe te juichen.

 
   

 
   

UItzending NOS Journaal Interview met Liliane

 

www.vno-ncw.nl/forum/deze-ondernemer-verovert-de-wereld-met-poppenvillas

 
   

* Op uitnodiging van Joke Brandt, Secretaris-Generaal van het Mininsterie van Buitenlandse Zaken, neemt Liliane deel aan een BZ-bijeenkomst over het stimuleren van internationaal vrouwelijk ondernemerschap | sept. 2016.

 
   

Zie ook: Bakermat | Alles | 18 | Zakenvrouwen | Handelsmissies Liliane | NOS Journaal | San Francisco | Pitch | Wenen | PoppenVilla | Missie | Eerste levensjaren